Verkeerskundige en beleidsstudies

Verkeerskundige en beleidsstudies

BVA Verkeersadviezen adviseert over vrijwel de gehele breedte van de verkeerskunde. Wij helpen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van wijk-, buurt- en stedelijke verkeers(circulatie)plannen en wegencategorisering. We doen verkeersveiligheidsonderzoeken, adviseren over veilige schoolomgevingen, en houden ons bezig met parkeerplannen, parkeerroutering, parkeerbeleid en haalbaarheidsonderzoeken. Ook maakten we centrumplannen, fiets- en fietsparkeerplannen, tracéstudies, regionale en stedelijke bereikbaarheidsstudies. Onze adviezen baseren we op onderzoek en tellingen, maar ook op onze jarenlange ervaring in de verkeerskunde.

 

Verkeerskundig en –technisch ontwerp

Verkeerskundig en –technisch ontwerp

Wij hebben een naam en reputatie hoog te houden waar het gaat om verkeerskundig en -technisch ontwerp. Voor een groot aantal opdrachtgevers (vooral gemeenten) maakten wij ontwerpen van wegen, traversen, buurten en wijken, kruispunten en rotondes, fietsstraten en -voorzieningen, parkeervoorzieningen, schoolomgevingen, pleinen, ontsluitingsstructuren en openbare ruimte.

Waar nodig maken we daarbij gebruik van rijcurvesimulaties om te zien of een ontwerp ook voor zwaar verkeer en openbaar vervoer geschikt is. In voorkomende gevallen werken we nauw samen met landschapsarchitecten om daarmee tot een maximale ruimtelijke kwaliteit te komen. Zo nodig kan ook de civiel-technische uitwerking en kostenraming door ons worden verzorgd.

 

Onderzoek en veldwerk

Onderzoek en veldwerk

BVA Verkeersadviezen is al sinds de jaren ’80 een deskundige en betrouwbare partner op het gebied van verkeer- en vervoersonderzoek. Als ondersteuning van onze advieswerkzaamheden voeren wij diverse soorten onderzoek uit, zoals verkeerstellingen, h-b onderzoeken (routevorming en doorgaand verkeer), reistijdmetingen, parkeerduur- en -drukmetingen, snelheidsmetingen, enquêtes, reizigers- en marktonderzoek, conflictobservaties en verkeersveiligheidsanalyses.

Wij nemen de zorg volledig uit handen en regelen een onderzoek van A tot Z. Van het inventariseren van de situatie, het regelen van waarnemers, apparatuur, toestemming e.d. tot de analyse en rapportage. En dat doen we snel, gebruikmakend van de juiste hulpmiddelen, accuraat en betaalbaar.

 

Verkeers- en milieumodellering

 

Verkeers- en milieumodellering

 

Verkeers- en milieumodellering

Verkeers- en milieumodellering

BVA Verkeersadviezen maakt bij haar advisering gebruik van statische en dynamische verkeersmodellen en milieumodellen om daarmee het (toekomstig) gebruik van een wegennet of specifieke situatie te beoordelen.

Voor statische verkeersmodellering wordt gebruik gemaakt van het wereldwijd meest gebruikte en meest bewezen softwarepakket TransCAD. TransCAD is het eerste en enige Geografisch Informatie Systeem (GIS) dat specifiek ontworpen is om verkeersstromen te berekenen, te voorspellen, te analyseren, weer te geven en te beheren. Een groot pluspunt ten opzichte van de meeste andere ontwikkelde modelsoftware (ook in Nederland), is dat TransCAD GIS combineert met transport-modelleringsmogelijkheden in één geïntegreerd platform en daardoor presentatie- en analysemogelijkheden biedt die ongeëvenaard zijn.

TransCAD kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer, op elke schaal en mate van detail. Met TransCAD zijn ingewikkelde en kostbare data-interchange modules niet nodig, waardoor een verkeersmodel in TransCAD niet alleen de garantie op state-of-the-art verkeersmodellering geeft, maar ook aanzienlijk goedkoper is dan andere verkeersmodelsoftware. Klik hier voor meer informatie.

Bij dynamische verkeersmodellering maken wij gebruik van TransModeler, eveneens software die zich wereldwijd bewezen heeft. TransModeler geeft gedetailleerd inzicht in de verkeersafwikkeling d.m.v. bewegende beelden en is een krachtig en veelzijdig verkeerssimulatiepakket dat gebruikt kan worden op een breed scala van verkeersplannings-, inrichtings- en ontwerpvraagstukken. Ook is het pakket zeer geschikt om de prestatie van een (overbelast) kruispunt of netwerk te evalueren. TransModeler kan allerlei typen wegen simuleren, van snelwegen tot stedelijke gebieden en losse of gekoppelde kruispunten. Daarbij houdt het rekening met alle verkeerssoorten, al dan niet geregeld door verkeersafhankelijke verkeersregelingen. De resultaten kunnen in een 2 of 3 - dimensionale GIS-omgeving worden gepresenteerd. TransModeler sluit naadloos aan op TransCAD en is tevens geschikt om resultaten uit te wisselen met andere veel gebruikte verkeerssoftware. Klik hier voor meer informatie.

Voor milieumodellering (luchtkwaliteit- en geluidsberekeningen) maken wij gebruik van GEOmilieu.