Jan Haveman

Jan Haveman

Jan heeft de opleiding Verkeerstechniek aan de HTS te Leeuwarden gevolgd. Van 1990-2001 werkte hij bij BVA op een breed gebied binnen de verkeerkunde, van het organiseren en uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken tot het schrijven van beleidsmatige adviezen. In 2001 is mede eigenaar / directeur van BVA geworden. De inhoudelijke werkzaamheden richtten zich op het opstellen van beleidsadviezen op basis van zijn specialismen van verkeersonderzoek, verkeersontwerp en akoestische onderzoeken (wet Geluidshinder). Ook heeft Jan veel ervaring in het (bege)leiden van planprocessen en het presenteren van de uitkomsten hiervan. Daarnaast geeft Jan af en toe gastcolleges op het Deltion college in Zwolle en is hij lid van de beroepenveld-commissie van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Sinds oktober 2012 is hij partner van Ligtermoet & Partners en hoort BVA bij de combinatie Ligtermoet & Partners en Timenco.

Telefoon: 038 - 460 6747
Mobiel: 06-2280 9792
Mail: j.haveman@bvaverkeer.nl