•  

Parkeren rond brede school Halfweg

Parkeren rond brede school Halfweg

  • Datum: 09/11/2016

Wij zijn gevraagd om mee te denken over het parkeren rond de brede school in Halfweg. Daarbij gaat het om het aantal parkeerplekken voor alle belanghebbenden, maar ook om hoe het gebied het meest efficient en effectief kan worden ingericht. De situatie is complex omdat de ruimte zeer schaars is, maar ook omdat er op deze school veel leerlingen vanuit Amsterdam komen. Deze leerlingen worden met de auto gebracht en het is moeilijk om daar een alternatief voor te vinden. We leveren uiteindelijk een concreet voorstel op voor de herinrichting van het invloedsgebied van de school.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Terug naar nieuws | Terug naar de homepage